Available courses

Miskatonic university test course

A course of written English for an international group of students with hearing loss. The objective of the course is to develop particularly reading and writing skills of students with hearing loss in English.

Online English for International Mobilities is an e-learning course for Deaf, deaf and hard of hearing learners and their teachers. Its objective is to develop particularly reading and writing skills of deaf and hard of hearing learners.

Find out more about the course here

Find out how to register here. 

The course was created as part of the LangSkills project, developed through Erasmus+.

BSL Online - Students Guide
BSL Online - Tutors Guide
About Language Skills Project

A course of written English for an international group of students with hearing loss. The objective of the course is to develop particularly reading and writing skills of students with hearing loss in English.

Jarmila Fictumová, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

Tento kurz nabízí doplňkové materiály ke studiu a výuce angličtiny podle stejnojmenné knihy, která vychází z materiálů zpracovaných na Státní jazykové škole v Brně, jež prosluly jako "Zelená kniha". Slovní zásoba k jednotlivým tématům je rozdělena podle stránek v učebnici (stránkování je shodné pro obě vydání). Kromě toho poskytuje tento kurz další materiály určené k procvičování slovní zásoby (zejména kolokací), jež byly připraveny ve spolupráci s posluchači KAA FF MU a pro jejich potřeby. Zpracování jednotlivých témat se liší - klade si za cíl co největší rozmanitost a poskytuje náměty a zdroje pro samostudium, výuku i pro vytváření lexikálních cvičení a testů.

Dílna je obvykle považována za „prostor, ve kterém lidé pracují a vytvářejí nové hodnoty, kde se něco nového tvoří nebo něco starého opravuje či renovuje“. A právě to je podstatou tohoto semestrálního vzdělávacího programu. Pro zvyšování kvality výuky na Masarykově univerzitě a pro profesní růst vyučujících vnímáme jako klíčový intenzivní a aktivní rozvoj kompetencí potřebných pro výuku. Pevně věříme, že péče věnovaná vyučujícím vede ke zvýšení jejich motivace a k osvojení dobrých pedagogických návyků. Tím také může dojít ke zvýšení spokojenosti s kvalitou výuky jak na straně vyučujících, tak i na straně studujících.

Dílna je obvykle považována za „prostor, ve kterém lidé pracují a vytvářejí nové hodnoty, kde se něco nového tvoří nebo něco starého opravuje či renovuje“. A právě to je podstatou tohoto semestrálního vzdělávacího programu. Pro zvyšování kvality výuky na Masarykově univerzitě a pro profesní růst vyučujících vnímáme jako klíčový intenzivní a aktivní rozvoj kompetencí potřebných pro výuku. Pevně věříme, že péče věnovaná vyučujícím vede ke zvýšení jejich motivace a k osvojení dobrých pedagogických návyků. Tím také může dojít ke zvýšení spokojenosti s kvalitou výuky jak na straně vyučujících, tak i na straně studujících.

A “workshop” is usually thought of as a space where people work and create new objects of value, where something new is created or something old is repaired or renovated. And that is the essence of this semester-long programme. We see the intensive and active development of the competences needed for teaching as crucial for improving the quality of teaching at Masaryk University and for the professional growth of teachers. We firmly believe that the care given to teachers leads to an increase in their motivation and to the acquisition of good teaching habits. This can also lead to increased satisfaction with the quality of teaching on the part of both teachers and learners.