Available courses

  Miskatonic university test course

  Otevřené fórum pro zájemce o oblast digitálních humanitních věd. Obsahuje diskuzní prostory, ve kterých je možné pokládat otázky spojené s výzkumem a zpracováním školních projektů, navazovat spolupráci, diskutovat a sdílet novinky. Připojit se a prohlížet veškerý obsah může kdokoliv, pro aktivní zapojení do diskuzí je nutné přihlášení/registrace na platformě Open Moodle.

  A course of written English for an international group of students with hearing loss. The objective of the course is to develop particularly reading and writing skills of students with hearing loss in English.

  Online English for International Mobilities is an e-learning course for Deaf, deaf and hard of hearing learners and their teachers. Its objective is to develop particularly reading and writing skills of deaf and hard of hearing learners.

  Find out more about the course here

  Find out how to register here. 

  The course was created as part of the LangSkills project, developed through Erasmus+.

  BSL Online - Students Guide
  BSL Online - Tutors Guide
  About Language Skills Project

  A course of written English for an international group of students with hearing loss. The objective of the course is to develop particularly reading and writing skills of students with hearing loss in English.

  Jarmila Fictumová, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

  Tento kurz nabízí doplňkové materiály ke studiu a výuce angličtiny podle stejnojmenné knihy, která vychází z materiálů zpracovaných na Státní jazykové škole v Brně, jež prosluly jako "Zelená kniha". Slovní zásoba k jednotlivým tématům je rozdělena podle stránek v učebnici (stránkování je shodné pro obě vydání). Kromě toho poskytuje tento kurz další materiály určené k procvičování slovní zásoby (zejména kolokací), jež byly připraveny ve spolupráci s posluchači KAA FF MU a pro jejich potřeby. Zpracování jednotlivých témat se liší - klade si za cíl co největší rozmanitost a poskytuje náměty a zdroje pro samostudium, výuku i pro vytváření lexikálních cvičení a testů.